Bogtilrettelægning og omslag

For Ryevad Grafisk er det af største vigtighed, at du som kunde finder layoutet passende og kan lide det udtryk jeg skaber i din bog. Uanset om det drejer sig om omslag, materie eller begge dele, arbejder Ryevad Grafisk efter dine ønsker og retningslinjer til layout. Er der derimod behov for inspiration, finder Ryevad Grafisk også gerne den røde tråd for dig.

Illustrationer

Indeholder din bog eller dit præsentations materiale også illustrationer eller grafer, kan Ryevad Grafisk naturligvis være behjælpelig med rentegning, fritlægning og billedbehandling, således at illustrationerne også kommer til at gå perfekt i tråd med opgavens øvrige layout.

Præsentationsmateriale

Er du interesseret i at få lavet et blad, et katalog, en årsrapport, en flyer, en trykt, printet eller elektronisk brochure eller noget helt andet - Ryevad Grafisk tager sig også gerne af den slags opgaver. For Ryevad Grafisk er det meget vigtigt at dialog og lydhørhed overfor kundens ønsker er alfa og omega i samarbejdet. Dette sikrer i sidste ende et produkt, du kan være yderst tilfreds med.